242020mrt

Maatregelen Coronavirus tot 28 April 2020

Tot 28 April 2020 gelden de volgende maatregelen omtrent het corona virus.

Ons team kan je voorzien van een intake, adviezen en oefeningen per telefonische afspraak, mail of video of videoconsulten.

Er is het volgende advies naar de fysiotherapeuten (en vergelijkbare beroepen) uitgegaan. Onze beroepsgroep, het KNGF, heeft hier een zeer duidelijke triage voor opgesteld met de volgende stappen.

ADVIES BEROEPSGROEP

De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch of online de fysiotherapeutische hulpvraag. We adviseren dit voor zowel voor de huidige patiënten als voor alle nieuwe patiënten (ook DTF, patiënten zonder verwijzing).

De fysiotherapeut screent tijdens dit contact op:

  • Nut behandeling
  • Noodzaak behandeling
  • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen

De fysiotherapeut concludeert na de triage dat:

a. Uitstel mogelijk is -> Behandel niet. Een goed alternatief is telefonische of online begeleiding

b. Uitstel niet mogelijk-> Uitstellen van de behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren

Indien er sprake is van conclusie b: uitstel niet mogelijk, zal er overleg met een behandeld specialist of huisarts moeten plaatsvinden met de volgende onderwerpen:

a. Waar kan behandeld worden: Op afstand (voorkeursoptie), thuis, op praktijk of op speciale locatie (ingericht voor coronagevallen) behandelen zoals huisartsen nu doen

b. Afspraken over inzetten gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (omvang en wijze van gebruik, afvoer en schoonmaak) volgens PBM buiten ziekenhuis. Hierbij zal een specialist of huisarts onze adviseur zijn.

c. Zijn benodigde middelen ook beschikbaar? Zo nee, geen face-to-face behandeling en worden er alleen digitale middelen ingezet.

d. Is face-to-face wel nodig, overweeg de noodzaak voor hands-off hands-on werken om 1,5 meter regel zoveel mogelijk te kunnen respecteren en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de mogelijkheden omtrent het verkrijgen van de beschermende middelen. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij ook dat ziekenhuizen en deze acute zorg voor ons voorrang heeft op het verkrijgen van deze middelen.

Samen met organisaties, huisartsen en overige praktijken in de regio zullen wij contact leggen om zicht te krijgen op deze mogelijkheden.

Bellen 

Wij zijn tot nader bericht op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-12 uur.

Tel.: 0478-512296

Welke zorg is er ? 

Sommige behandelingen kunnen middels oefenopdrachten, zelfbehandelingen en adviezen al veelal op afstand worden behandeld. Dit wordt ook vergoed door zorgverzekeraars. Is dit iets voor jou? Laat dit ons dan weten.