Afspraken

Wij verzoeken u zich voor uw eerste afspraak aan de balie te melden.

Wij vragen u uw afspraken altijd vast te laten leggen op uw afsprakenkaartje en dit kaartje bij elk bezoek mee te nemen.

Praktische informatie

Wij verzoeken u een eigen handdoek, badlaken- of strandlaken mee te nemen.

Wij houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. De maximale wachttijd bedraagt circa 10 minuten. Mocht uw fysiotherapeut u dan nog niet opgehaald hebben, informeert u dan gerust aan de balie of bij één van de andere fysiotherapeuten.

Annulering afspraak

U dient tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Als u bij verhindering minstens 24 uur tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Informatie over de kosten van een behandeling kunt u inwinnen bij de secretaresse of bij uw behandelende fysiotherapeut. U kunt ook kijken op de pagina tarieven.

Wat kunt u verwachten?

  • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij wij uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
  • Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele therapie, manuele lymfedrainage, bekkenfysiotherapie, handtherapie, ontspanningstherapie, sportfysiotherapie, en rugscholing. Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
  • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
  • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
  • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit onze praktijk behandeld worden.
  • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
  • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
  • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.