Wat doet een leefstijlcoach? 

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt je om een doel te  formuleren en concrete stappen op weg daar naartoe te zetten. 

De vragen die daarbij aan bod komen:

Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?
Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
Wat wil ik daarmee bereiken? 


Wanneer mag ik meedoen?

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je:

18 jaar of ouder bent
overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico  op diabetes of hart- en vaatziekten
of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30) 

Je kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt volledig vergoed vanuit de  basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. Deelname is kosteloos maar  zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de  sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformuleerde verbeterstappen. 


Hoe ziet het programma eruit? 

Opzet: Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma.  

Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8  groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Dit betekent dat er in het basisprogramma frequent  contact is met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de  contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op  gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud.  Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject  doorlopen. 

bevat de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning heeft een totale looptijd van 24 maanden 

bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken 


Hoe kan ik me aanmelden? 

Je huisarts kan je doorverwijzen, maar je kunt ook rechtstreeks een leefstijlcoach met een CooL-licentie benaderen. Ben je geïnteresseerd, heb je vragen die nog niet beantwoord zijn of wil je je aanmelden?  

Dan kun je ons bereiken via het telefoonnummer 0478-512296 of via email miranda.devetter@fysiotherapie-antoniusveld.nl  

Je hebt dan nog wel een verwijzing van je huisarts nodig.

Contactformulier

U kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen. 

Let op: voor het maken van een afspraak dient u telefonisch contact met ons op te nemen: telefoonnummer 0478-512296

Uw vraag gaat over:
FysiotherapieZwangerfitHaptotherapieManuele therapieDeep dry needlingBabymassageHandtherapieAnders...