ZwangerFit is een eigentijdse cursus voor de zwangere en pas bevallen vrouw en haar partner. In deze cursus zijn de jarenlange ervaringen op het gebied van zwangerschapsgym gekoppeld aan de laatste inzichten over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en de kennis over het functioneren van de bekkenbodemspieren.

ZwangerFit kent zowel actieve als theorie lessen in de verhouding 3:1. De zwangere vrouw kan zo elke les volgen en alleen deelnemen aan de theorieles die aansluit bij haar behoefte op dat moment. De actieve lessen hebben een vaste opbouw. Eerst is er aandacht voor de warming-up en lichte fitheidstraining ter verhoging van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan cordinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met een cooling down met o.a. ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

De theorielessen geven een waardevolle aanvulling betreffende kennis overdracht en uitleg. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met kennis op het gebied van de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast zal een partnerles gegeven worden over de rol van de partner tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna.

ZwangerFit biedt oefeningen op muziek aan. Daarnaast wordt voor de lessen gebruik gemaakt van fitnessapparatuur of klein oefenmateriaal.

Voor wie?

ZwangerFit is bedoeld voor de actieve vrouw.

Oefenen tijdens de zwangerschap:

De lessen vinden eenmaal per week plaats. U kunt vanaf de 16e week van de zwangerschap deelnemen en blijven trainen tot aan de bevalling. Het grote voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren behouden blijft en er relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met speciale aandacht voor o.a. rug-, buik-, bekken- en bekkenbodemspieren. Hierdoor zullen de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna beter verlopen.

Oefenen na de bevalling:

Na de bevalling is het zaak een nieuw evenwicht te vinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Vanaf 4-6 weken na de geboorte van de baby kan er weer gestart worden met trainen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het weer opbouwen van de conditie en het versterken van de spieren, waaronder de bekkenbodemspieren. De dames die bevallen zijn, trainen gezamenlijk in een groep.


Door wie?

De lessen worden gegeven door een daartoe specifiek opgeleide fysiotherapeut met de aantekening ‘NVFB ZwangerFit docent’. Naast de opleiding tot algemeen fysiotherapeut is er uitgebreide nascholing gevolgd op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg en bekken- en bekkenbodemproblematiek. Door deze specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

De ZwangerFit docente is Emely Heijnen.

Plaats en tijd?

De lessen vinden plaats in de fysiotherapiepraktijk in het Medisch Centrum Antoniusveld (zie routebeschrijving). De actieve lessen vinden plaats op maandagavond van 19.15 – 20.30. De theorielessen worden in overleg gepland, aansluitend aan de les of online. De nagym (na de bevalling) vindt plaats op woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Kosten?

Klik hier voor onze tarievenkaart.

Aanmelding ZwangerFit

Voor vragen of interesse in deelname kunt u een email sturen naar zwangerfit@fysiotherapie-antoniusveld.nl

Openingstijden

Maandag - vrijdag7.00 - 18.00 uur
Zaterdag8.00 - 13.00 uur