Hieronder onze tarieven. Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, zullen wij deze tarieven hanteren.
Echter met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Vraag dit zonodig na bij de secretaresse of uw fysiotherapeut.

Tarieven van niet gecontracteerde verrichtingen:

Screening €21,00
Intake onderzoek na screening €39,00
Intake onderzoek na verwijzing €39,00
Zitting fysiotherapie €39,00
Lange zitting fysiotherapie €77,00
Zitting manuele therapie €54,00
Zitting oedeemtherapie €57,50
Zitting bekkenfysiotherapie €57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €72,50
Toeslag voor behandeling aan huis €21,00
Instructie/overleg ouders/partner van patiënt €38,00
Telefonisch consult €21,00
Niet nagekomen afspraak €39,00
Korte rapporten €39,00
Uitgebreide rapporten €72,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.