Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, zullen wij deze tarieven hanteren. Echter met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. U kunt hiernaar informeren bij de secretaresse. In de basisverzekering zitten geen fysiotherapie behandelingen. U kunt zich verzekeren voor fysiotherapie door het afsluiten van een aanvullende verzekering, Heeft u geen aanvullende verzekering of zijn uw behandelingen op, dan gelden onderstaande tarieven. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de vergoeding van uw behandelingen. Twijfelt u, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, vragen wij u om de rekening direct na uw behandelafspraak te betalen (pin of contant).

Tarieven per 1 januari 2024:

Screening €25,00
Intake onderzoek na screening €43,00
Intake onderzoek na verwijzing €43,00
Zitting fysiotherapie €43,00
Lange zitting fysiotherapie €81,00
Zitting manuele therapie €58,00
Zitting oedeemtherapie €61,00
Zitting bekkenfysiotherapie €61,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €77,00
Toeslag voor behandeling aan huis €25,00
Instructie/overleg ouders/partner van patiënt €43,00
Telefonisch consult €25,00
Niet nagekomen afspraak €42,00
Korte rapporten €43,00
Uitgebreide rapporten €78,00
Groepszitting 5-10 personen €10,00

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling geschiedt per pin of contant. Facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.